Fauna

De fauna op het strand van Benijo

De fauna op het strand van Benijo en de omgeving is beperkt tot kleine soorten gewervelde dieren die veel voorkomen op hellingen en in landbouwgebieden. In dit gebied kunnen we soorten zien zoals de Tenerifse mees (Parus teneriffae), de zwarte roodstaart (Sylvia atricapilla heineken), de Canarische tjiftjaf (Phylloscopus canariensis canariensis), kanaries (Serinus canarius) en kneutjes (Carduelis cannabina meadewaldoi). Daarnaast kunnen bezoekers ook enkele grotere roofvogels tegenkomen, zoals de ransuil (Asio otus) en de torenvalk (Falco tinnunculus canariensis). Evenzo kan de bezoeker enkele reptielen tegenkomen zoals de muurhagedis (Gallotia sp.), de gladde slang (Chalcides viridanus) en de Tarentola delalandii.

Herrerillo (Parus teneriffae)

Herrerillo Africano Parus teneriffae (African Blue Tit). Ongeveer 11 cm lang. Onlangs afgescheiden van de Gewone Pimpelmees. Zwart-blauwe kruin en andere kopmarkeringen; rug varieert van blauwachtig tot groenig. Snavel langer en fijner. In de Canarische Eilanden te vinden in laurierbossen, dennenbossen, tarajal-bossen, palmbossen en landbouwgebieden.

Currucas capirotadas (Sylvia atricapilla heineken)

Currucas capirotadas (Sylvia atricapilla heineken)

Curruca Capirotada Sylvia atricapilla (Zwartkop) ongeveer 14 cm lang. Met een zwarte “baret” bij de mannetjes en bruin bij de vrouwtjes. Anders dan andere soorten van de geslacht Sylvia, zonder witte keel of buitenste staartveren, lijkt alleen op de Fitis. Roep: “chec”, hard, vaak herhaald. Uitstekende zang, met lange zinnen die meestal zwak beginnen en eindigen met langzame en zeer muzikale noten.

Mosquiteros (Phylloscopus canariensis canariensis)

Mosquiteros (Phylloscopus canariensis canariensis)

Mosquitero Canario (Phylloscopus canariensis) ongeveer 10 cm lang. Onlangs afgescheiden van de Gewone Fitis. Donkerder, kleiner en met meer afgeronde vleugels dan deze laatste. Zang sneller en explosiever, met noten die op elkaar lijken. Roep disyllabisch. Te vinden in allerlei niet al te droge habitats, inclusief landbouwgebieden en tuinen.

Sedentair. Broedt van januari tot juni. Zeer talrijk en wijdverbreid, hoewel afwezig op de oostelijke eilanden.

Canarios (Serinus canarius)

Canarios (Serinus canarius)

Canario (Serinus canaria) ongeveer 13 cm lang. Endemisch voor Macaronesië; oorsprong van de gedomesticeerde kanaries.

Groter en slanker dan de Groenling, met een langere staart en proportioneel kortere vleugels; grotere snavel; kop meer grijs; minder uitgesproken strepen; geel ook op de buik en flanken; minder opvallende stuit. In tegenstelling tot de Gewone Groenling, zijn er geen markeringen op de staart en vleugels. Diverse en melodieuze zang (bekend van kooivogels). Roep: scherp “chuiit”, “chiuririri” in vlucht.

In landbouwgebieden, bosranden, ravijnen, bergstruikgewas, cardonbossen, tuinen.

Sedentair, talrijk en wijdverbreid in de centrale en westelijke eilanden.

Pardillo (Carduelis cannabina meadewaldoi)

Pardillos (Carduelis cannabina meadewaldoi)

Pardillo Común (Carduelis cannabina) ongeveer 13 cm lang. Zeer algemeen in open terreinen. Bruinachtig, met witte gebieden op de vleugels (randen van de primaire veren) en aan de zijkanten van de staart. In de herfst lijken beide geslachten op elkaar, maar door slijtage van het verenkleed worden geleidelijk opvallende karmijnrode vlekken zichtbaar op de borst en het voorhoofd van de mannetjes (die nog resten van een grijze kop en bruine rug hebben).

Jongen lijken op het vrouwtje, nog doffer en gestreept. Korte, donkere snavel. Vluchtroep is een kort trillerig “ti-ti-tirit” of “chichichichit”, alarmroep: “tsuuit”. Zang is melodieus en aangenaam, zij het zwak, met een snelle mix van trillers, tjilpende geluiden en fluitjes, soms met betrokkenheid van het vrouwtje. Zeer sociaal, vaak met nesten dicht bij elkaar.

Broedt in allerlei struikgewas (brem, krent, jeneverbes, gaspeldoorn, cistus, bremraap, rozemarijn, algemene senna…) en in struiken, hagen, wijngaarden… en bezoekt hellingen van bergen, weilanden, braakliggende terreinen en landbouwgebieden om te eten. Op zeer variabele hoogtes. Gedeeltelijke trek, met trekvogels of migrerende en talrijke overwinteraars uit het centrum en noorden van Europa (ssp. cannabina); doortrek vooral in oktober-november en maart-april. “Ssp. mediterranea” (soms niet erkend), zeer algemeen en wijdverbreid, vaker in warmere gebieden. Overwintering en belangrijke doortrek vooral in het oosten. Wordt vaak gevangen voor de kooi. Canarische Eilanden; endemische ondersoorten harterti (Lanzarote en Fuerteventura) en meadewaldoi (rest): wijdverbreid en variabel algemeen; Data Deficient.

Búho chico (Asio otus)

Búho chico (Asio otus)

Búho Chico (Asio otus) ongeveer 35 cm lang. Oorpluimen zoals de Oehoe, maar veel kleiner. Slanker dan de Bosuil, met oranje ogen en een rossige gezichtsschijf.

Nachtzang, zelden gehoord, een laag “huu” elke 2-3 seconden. Brengt de dag verborgen door tussen takken. Over het algemeen solitair, in de winter vormen ze slaapplaatsen.

Uilenballen zoals die van de Bosuil, iets kleiner (~4-5 cm x 2 cm) en meer onregelmatig.

In dennenbossen, aanplantingen, eikenbossen, loofbossen, bossen met open plekken. Bezette nesten van kraaiachtigen. Jaagt op muizen, woelmuizen en vogels.

Sedentair. Mogelijk enkele overwinteraars uit Noord-Europa. Ssp. canariensis: algemeen en goed verspreid in het centrum en westen van de Canarische Eilanden.

Cernícalo (Falco tinnunculus canariensis)

Cernícalo (Falco tinnunculus canariensis)

Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) van 32 tot 35 cm lang. Alomtegenwoordig, met een lange staart, zweeft vaak. Erg vergelijkbaar met de Primilla. Het mannetje heeft een grijze kop en een bruine rug met vlekken; het vrouwtje is bruin en sterk gemarkeerd. Jongen lijken op de vrouwtjes, maar met meer strepen. Roep: kii-ki-kii.

Brede habitatrange, nestelt in rotsen, bomen (nesten van kraaiachtigen), gebouwen… en jaagt in landbouwgebieden, weilanden, struikgewas en langs wegen.

Sedentair, met trekvogels en dispersie; veel Europese vogels op doortocht of overwinterend. Zeer algemeen en wijdverbreid. Meer overwinteraars aan de Middellandse Zeekust. Veelvoorkomend op de Canarische Eilanden: ssp. dacotiae op Lanzarote en Fuerteventura en canariensis op de overige eilanden.

Lagarto común (Gallotia sp.)

lacértidos comunes (Gallothia sp.)

Het geslacht Gallotia omvat de hagedissen van de Canarische Eilanden. De inheemse soorten en ondersoorten van deze groep hebben een reeks kenmerken die ze heel bijzonder maken binnen hun familie. Ze staan bekend om het eten van aanzienlijke hoeveelheden planten, en verschillende lijnen worden vaak aangehaald als klassieke voorbeelden van eilandgigantisme.

Lisa (Chalcides viridanus)

Lisa dorada (Chalcides viridanus)

Een reptiel met een cilindrisch lichaam en zeer korte poten, met een kleurenpalet dat varieert van bruin-goud tot helder rood, met zwarte flanken en buik met lichtere vlekken. Het is endemisch voor het eiland Tenerife, El Hierro en La Gomera.

Het is ongeveer 18 cm lang, vrouwtjes zijn meestal iets langer en groter dan mannetjes. Jongere lisa’s zijn te herkennen aan een blauwachtige staart.

Het heeft een groot verticaal verspreidingsbereik en is te vinden van zeeniveau tot hoogten van 2300 m, en is vaak te zien in gebieden met tabaibal-cardonal en landbouwgrond. Het verbergt zich onder muren, bakstenen en stenen.

Het dieet bestaat voornamelijk uit ongewervelden en insecten, en minder vaak uit slakken en fruit.

Over playadebenijo.es

De website playadebenijo.es verzamelt interessante informatie over deze beroemde stranden van Tenerife als gids voor toeristen en nieuwsgierigen. De hier verzamelde informatie is niet officieel, heeft geen contractuele status en kan onjuistheden bevatten.

© 2021 Algunos derechos reservados www.playadebenijo.es.